ЗАБОЛЯВАНИЯ

ПОДКРЕПА

Videos

Животът с ХЛЛ: Чувствам, че ставам по-силен с всеки изминал ден | Пациентска история

ХЛЛ

Животът с мултиплен миелом: бъди позитивен | Пациентска история

MM

Животът с мултиплен миелом: продължи напред | Пациентска история

MM

Животът с хронична лимфоцитна левкемия: Животът ми се промени смайващо | Пациентска история

ХЛЛ

"Трудно е да се борим с невидимо заболяване." Историята на Зузана – диагностицирана с ММ

MM

Живей, не страдай!

Шизофрения