Обучение по икономика на здравеопазването за застъпници за правата на пациенти