Семинар „Постигане на високи резултати при застъпничеството за правата на пациентите“ (Хърватия)

Сподели чрез електронна поща
Изтегляне
Печат

На 26-ти април 2018 г. в Загреб се проведе семинарът за представители на пациентски организации - „Постигане на високи резултати при застъпничеството за правата на пациентите“. На семинара присъстваха петнадесет представители на ключови и активни пациентски организации.

Мероприятието бе открито от Влатка Радич, Лидер работа с пациенти и инициативи за подкрепа, Janssen в Централна и Източна Европа. По време на откриващата лекция, тя показа ангажимента поет от Janssen за осъществяването на тесни партньорства с пациентите. Тя отбеляза, че откриването и разработването на нови лекарства и решения за незадоволени медицински потребности е много труден, скъп и сложен процес. Мнението на пациентите и техния опит се използват през целия процес на разработването на иновативни продукти, което спомага по-бързото въвеждане на иновативни и по-добри решения. Тя отбеляза, че Janssen също разбира и важната роля на застъпниците за правата на пациентите, като едни от ключовите заинтересовани страни в здравната система, и тяхното желание да ги подпомогне със семинар, целящ подобряване на познанията и способностите на пациентските организации.

Лекцията бе оценено изключително високо от участниците. Ясна Карачич от Организацията за правата на пациентите в Хърватия, заяви, че пациентите имат право на достъп до надеждна информация и активно участие в тяхното лечение, докато Ивица Белина от Коалицията на хърватските пациентски организации, изтъкна тяхната отговорност да се образоват и да станат „пациенти експерти - лидери на общественото мнение“.

Гост-говорителят Давид Данко, експерт по икономика на здравеопазването от Унгария, представи интересна презентация относно принципите на въздействащата защита правата на пациентите. Той сподели своите обширни познания относно механизмите за работа на здравните системи по света, методите за финансиране в други държави и използваните в глобален мащаб показатели за ефективността.

Гост-говорителят Лука Вончина, експерт по икономика на здравеопазването със значителен опит и познания относно хърватската здравна система, представи интересна и провокативна лекция, посветена на предизвикателствата пред хърватската здравна система и включи присъстващите в оживена дискусия.

Иван Бурич, консултант по достъпа до пазара, имаше възможността да представи Janssen4Patients.com, интернет страница посветена на предоставянето на пациентите на съществени и необходими познания, подобряване на способностите им на индивидуално и системно ниво. Интернет страницата предоставя информация за заболявания и тяхното лечение и е насочена към пациентите, техните семейства и тези, които се грижат за тях. Страницата е също много полезна и за пациентските организации, благодарение на наличното обширно съдържание за системите на здравеопазване и практически съвети за по-добро застъпничество за правата на пациентите.

Пациентите оцениха този вдъхновяващ семинар много високо - като отговарящ на техните очаквания на 100 % и изразиха необходимостта от подобни събития и в бъдеще.

Покажи още