Видеоклипове

II IPEC, Варшава: ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИЯТ ПАЦИЕНТ. ЗАЩО ПОЗНАНИЯТА СА ВАЖНИ?

Advocacy Center

Мира Армоур, Застъпник за правата на пациентите, Mijelom CRO, Хърватия

Advocacy Center

Влатка Радич, Лидер работа с пациенти и инициативи за подкрепа за Централна Европа, Janssen

Advocacy Center

Яна Пелухова, Застъпник за правата на пациентите, Пациентска Организация "Диагноза Левкемия", Чехия

Advocacy Center

Магдалена Лишечка, Изпълнителен директор, Janssen Полша

Advocacy Center

Послание от експертите в областта на икономиката на здравеопазването

Advocacy Center

Какво научихте от днешната среща?

Advocacy Center

Как могат да Ви помогнат фармацевтичните компании?

Advocacy Center

Какво очаквате от другите страни в процеса?

Advocacy Center