Видеоклипове

Техники за контролиране на разговора

Advocacy Center

Социални медии

Advocacy Center

Как да изградим ефективна комуникация

Advocacy Center

Встъпителна лекция в дискусионния панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Advocacy Center

Дискусионният панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Advocacy Center

5-та среща на Network4Health за Централна и Източна Европа, 30-31 Май, Букурещ

Advocacy Center

Различни системи на здравеопазване, различни резултати - фокус върху Централна и Източна Европа

Advocacy Center

II IPEC, Варшава: ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИЯТ ПАЦИЕНТ. ЗАЩО ПОЗНАНИЯТА СА ВАЖНИ?

Advocacy Center

Мира Армоур, Застъпник за правата на пациентите, Mijelom CRO, Хърватия

Advocacy Center