Видеоклипове

Послание от експертите в областта на икономиката на здравеопазването

Advocacy Center

Какво научихте от днешната среща?

Advocacy Center

Как могат да Ви помогнат фармацевтичните компании?

Advocacy Center

Какво очаквате от другите страни в процеса?

Advocacy Center

От Ваша гледна точка: Чува ли се гласът на пациента?

Advocacy Center

Какви са най-големите предизвикателства пред Вас, когато защитавате Вашите пациенти?

Advocacy Center

Каква е основната цел на Вашата пациентска организация/на Вас като представител на пациентска организация?

Advocacy Center

Принципи на въздействащата защита правата на пациентите

Advocacy Center

Методи за финансиране на здравеопазването

Advocacy Center