II IPEC, Варшава: ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИЯТ ПАЦИЕНТ. ЗАЩО ПОЗНАНИЯТА СА ВАЖНИ?

Janssen бе партньор на Втория международен конгрес за овластяване на пациентите, за да постави основите на дискусия около значението на познанията и подкрепата по време на болест. Дискусионния панел  - "Знание, партньорство, разбиране. Как да подобрим компетентността на пациентите на индивидуално и системно ниво? Как да установим сътрудничество на местно ниво и в Централна и Източна Европа?" се проведе на 09 април 2018 г. във Варшава

Дебатът започна с встъпителна лекция на Влатка Радич (Лидер работа с пациенти и инициативи за подкрепа за Централна и Източна Европа, Janssen), която подчерта значението на познанията за по-добро справяне със заболяването. След представители на пациентски организации от Централна и Източна Европа, включително Войчех Вишневски, говорител на Онкологична фондация Аливия (Полша), Мира Армър, MijelomCRO (Хърватия), Яна Пелухова, Пациентска Организация "Диагноза Левкемия" (Чехия) подчертаха същественото значение на познанията и подкрепата по време на болест. Един добре образован пациент може да си сътрудничи по-добре с лекаря, да спазва прилежно дадените му напътствия и така да се справи по-добре с болестта.

Дискусионният панел бе закрит с обобщение от Марек Пособкевич, министър и главен здравен инспектор.

Друго в:

Мира Армоур, Застъпник за правата на пациентите, Mijelom CRO, Хърватия

Advocacy Center

Влатка Радич, Лидер работа с пациенти и инициативи за подкрепа за Централна Европа, Janssen

Advocacy Center

Яна Пелухова, Застъпник за правата на пациентите, Пациентска Организация "Диагноза Левкемия", Чехия

Advocacy Center