Мира Армоур, Застъпник за правата на пациентите, Mijelom CRO, Хърватия

Информацията никога не е достатъчно, но когато е прекалено много тя може да бъде объркваща. Допълнителните материали, предоставяни от надежден източник, са много важни. Пациентите не знаят къде да потърсят информация и затова надеждни източници като www.Janssen4Patients.com са изключително важни, особено в страни и региони, където няма пациентски организации. Това е важно, защото както знаем, по-добре образованите пациенти имат по-добри резултати в процеса на лечение.

Друго в:

II IPEC, Варшава: ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИЯТ ПАЦИЕНТ. ЗАЩО ПОЗНАНИЯТА СА ВАЖНИ?

Advocacy Center

Влатка Радич, Лидер работа с пациенти и инициативи за подкрепа за Централна Европа, Janssen

Advocacy Center

Яна Пелухова, Застъпник за правата на пациентите, Пациентска Организация "Диагноза Левкемия", Чехия

Advocacy Center