Основи на икономическата оценка

Гледайте този видеоклип и разберете методите за икономическа оценка в областта на здравеопазването

Друго в:

Встъпителна лекция в дискусионния панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Advocacy Center

Дискусионният панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Advocacy Center

Социални медии

Advocacy Center