От Ваша гледна точка: Чува ли се гласът на пациента?

Мнения на застъпници за правата на пациентите от Централна и Източна Европа

Друго в:

Встъпителна лекция в дискусионния панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Advocacy Center

Дискусионният панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Advocacy Center

Социални медии

Advocacy Center