Принципи на въздействащата защита правата на пациентите

Да бъдеш представител на пациенти и ефективно да защитаваш техните права и нужди не е лесно. Тук можете да намерите някои принципи, които да ви помогнат да постигнете мисията си.

Dávid Dankó, Ph.D

Dávid Dankó, Ph.D

Managing Director, Ideas & Solutions (I&S)
Márk Péter Molnár, MD, Ph.D

Márk Péter Molnár, MD, Ph.D

Research Leader, Corvinus University of Budapest, Institute of Management, Budapest Partner, Ideas & Solutions, Budapest

Друго в:

Послание от експертите в областта на икономиката на здравеопазването

Advocacy Center

Какво научихте от днешната среща?

Advocacy Center

Как могат да Ви помогнат фармацевтичните компании?

Advocacy Center