Влатка Радич, Лидер работа с пациенти и инициативи за подкрепа за Централна Европа, Janssen

Да работим заедно за намирането на решения: От наша страна ние предоставяме научни познания и експертиза, но също така високо ценим и опита на пациентите, защото е уникален и носи допълнителна стойност.

Друго в:

II IPEC, Варшава: ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИЯТ ПАЦИЕНТ. ЗАЩО ПОЗНАНИЯТА СА ВАЖНИ?

Advocacy Center

Мира Армоур, Застъпник за правата на пациентите, Mijelom CRO, Хърватия

Advocacy Center

Яна Пелухова, Застъпник за правата на пациентите, Пациентска Организация "Диагноза Левкемия", Чехия

Advocacy Center