Видеоклипове

Моят път с ВЗЧ: Мисия: Ремисия

Болест на Крон

Живот с ХЛЛ: Считам се за излекувана. Вие също можете - историята на Нада

ХЛЛ

Животът с мултиплен миелом: Наслаждавай се на всеки ден - историята на Ален

MM

Моето ВЗЧ: Ежедневие

Болест на Крон

Моето ВЗЧ: Живот след поставяне на диагнозата ВЗЧ

Болест на Крон

Животът с хронична лимфоцитна левкемия: Животът ми се промени смайващо | Пациентска история

ХЛЛ

Животът с мултиплен миелом: продължи напред | Пациентска история

MM

Животът с мултиплен миелом: бъди позитивен | Пациентска история

MM

Животът с хронична лимфоцитна левкемия: "Сега работя като напълно здрав човек" | Пациентска история

ХЛЛ