Кратък терминологичен речник

Сподели чрез електронна поща
Изтегляне
Печат

●B-клетка: вид бяла кръвна клетка, която помага за борбата с инфекциите

● Костен мозък: гъбестата, вътрешна част на костта, в която се произвеждат кръвни клетки

● ХЛЛ: хронична лимфоцитна левкемия

● Компютърна томография (КТ): сканиране, което използва рентгенови лъчи за изграждане на триизмерно изображение на вътрешността на тялото

● ДНК: дезоксирибонуклеинова киселина (генетичен материал)

● Хематолог: специалист по заболявания на кръвта

● Хемоглобин: компонент на червените кръвни клетки, който пренася кислород

● Левкемия: тип рак на кръвта или костния мозък

● Лимфен възел: част от имунната система, която филтрира и улавя чуждите частици в тялото

● Лимфоцитоза: увеличаване броя на белите кръвни клетки

● Злокачествено: клетка, която се размножава неконтролируемо

● Онколог: специалист по ракови заболявания

● Патолог: лице, което изследва проби с цел диагностициране на заболяване

● Тромбоцити: компонент на кръвта, който помага за нейното съсирване

● Tумор: подуване на част от тялото, причинено от анормално нарастване на тъкани

 

CEE_CLL_disease_01_E
Покажи още