Подхода на хематолозите в момента е в синхрон с международните стандарти за лечение, които препоръчват терапия да се прилага само за хора с по-напреднало заболяване или с ясна тенденция към прогресиране. ХЛЛ при всеки човек протича по различен начин с различни симптоми и прогнозата. ХЛЛ рядко се лекува напълно. Наличните терапии спомагат за намаляване на симптомите и за забавяне развитието на заболяването. Вашият лекар ще обсъди с Вас възможностите за лечение.