Терминологичен речник

Сподели чрез електронна поща
Изтегляне
Печат

Терминологията, използвана в медицината, невинаги е лесна за разбиране. Този раздел е предназначен да предостави лесен и бърз начин за търсене на значението на някои медицински термини, които са често срещани на тази интернет страница.

 • Бета-2 микроглобулин серум

  Белтък, който обикновено присъства на повърхността на белите кръвни клетки, концентрацията на които е свързана с броя на клетките на мултипления миелом в тялото и е най-добрият единичен показател за туморно бреме.

 • Белтък на Бенс-Джоунс

  Свободни леки вериги от моноклонален имуноглобулин, секретирани в урината при някои пациенти с миелом.

 • Биопсия на лимфен възел

  Процедура за вземане на пробна тъкан от лимфен възел.

 • Биопсия на костен мозък

  Процедура за извличане на костен фрагмент, който съдържа костен мозък.

 • Бласти

  Незрели миелоидни клетки в костния мозък и периферната кръв, които не са напълно диференцирани.

 • Костен мозък

  Част от вътрешните гъбични кости, където се образуват кръвните клетки (белите кръвни клетки, червените кръвни клетки и тромбоцитите).

 • Калций

  Най-изобилстващият минерал в човешкото тяло, важен за здрави кости и зъби.

 • Калория

  Единица за енергия. Всяко макрохранително вещество (въглехидрати, мазнини и протеини), вкарано в тялото, се трансформира в енергия. Количеството на енергия (и калории) в храните се различава според тяхното съдържание: мазнините произвеждат около 9 калории на грам, а протеините и въглехидратите произвеждат приблизително 4 калории на грам.

 • Въглехидрати

  Едно от трите макрохранителни вещества (другите две са мазнините и протеините), които са част от храната, която приемаме. Те съществуват в различни форми и са основният източник на енергия за тялото.

 • КАТ (компютърна аксиална томография)

  Техника за образна диагностика, при която данните, събирани чрез преминаването на рентгенови лъчи през засегнатата зона, се обработват от компютър и се реконструира триизмерно изображение.

 • Пълна Кръвна Картина - ПКК

  Пълно кръвно лабораторно изследване, което определя различни параметри, включително броя на клетките (бели кръвни клетки, червени кръвни клетки и тромбоцити) и нивата на хемоглобин в кръвта.

 • Химиотерапия

  Терапия, базирана на употребата на химикали и лекарства за убиване на клетки. Въпреки че терминът се използва също и при лечението на инфекциозни заболявания, при които се убиват патогените, в ежедневния език се използва главно във връзка с раковите заболявания, при които се убиват ракови клетки.

 • Хромозома

  Компактна и организирана структура, която съдържа по-голямата част от ДНК на даден жив организъм.

 • Клинично изследване (или клиничен преглед)

  Изследване на пациента от лекаря след събиране на медицинската история. То включва набор от диагностични процедури, насочени към търсене на обективни признаци (различни от субективните симптоми, съобщени от пациента), които са показателни за дадено патологично състояние.

 • Коморбидност

  Едновременно наличие на няколко заболявания при едно и също лице.

 • Компютърна томография

  Техника за образна диагностика, при която данните, събирани при преминаването на рентгенови лъчи през засегнатата зона, се обработват от компютър и се реконструира триизмерно изображение.

 • Цитогенетика

  Клон на генетиката, който изучава хромозомите и деленето на клетките.

  Изучаване на морфологията на хромозомите, видима с оптичен микроскоп, и кариотипа, т.е. набора от хромозоми в дадена клетка.

 • Креатинин

  Измерване на количеството на креатинин като отпадъчен продукт в кръвта. Повишаването на креатинина е показател за бъбречна недостатъчност.

 • Криоглобулинемия

  Болезнени проблеми на кръвообращението в ръцете и краката, като може да причинява болка и при ниски температури.

 • Диагноза

  Клинична преценка за идентифициране на конкретно заболяване, в следствие на анализа на клиничните признаци и симптоми, докладвани от пациента, и резултатите от специфични образни техники.

 • Образна диагностика

  Метод, който разкрива наличието на патологично състояние чрез изграждане на образи, включваща радиология, компютърна томография, ултразук, ядрено-магнитен резонанс.

 • Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)

  Скоростта, при която червените кръвни клетки се утаяват за един час; това е мярка за неспецифично възпаление.

 • Умора

  Продължително усещане за отпадналост, което е трудно за превъзмогване и оставя чувство за преумора на емоционално, умствено и физическо ниво. Това усещане за умора не е свързано с извършването на дейности и е трудно за преодоляване посредством сън или почивка.

 • Мазнини (липиди)

  Група хранителни вещества, които се характеризират с по-висока енергийна стойност (9 калории/грам, повече от два пъти от протеина и въглехидратите). Освен съхраняването и предоставянето на енергия, мазнините имат други важни функции за правилното функциониране на тялото, но не трябва да се консумират в прекалено големи количества, тъй като могат да окажат вредно влияние върху здравето.

 • Фибри (диетични фибри)

  Клас храни, които нямат хранителна стойност за хората (не се усвояват от червата), но които изпълняват важни функции, напр. засилват чувството за засищане и подобряват функцията на червата.

 • Фокални лезии

  Изменение на тъкани или органи, единично и локализирано.

 • Фолат (или фолиева киселина)

  Витамин от група В, важен за растежа и възпроизвеждането на клетките в тялото.

 • Свободни радикали

  Отпадъчни продукти, които се образуват във вътрешността на клетките и са вредни за тялото.

 • Гранулоцити

  Вид бели кръвни клетки с гранули или частици в тях.

 • Гранулоцитопения

  Намаляване на броя на гранулоцитите в периферната кръв.

 • Хемоглобин

  Компонент от червените кръвни клетки, предназначен за пренасяне на кислород в кръвта.

 • Кръвоизлив

  Изтичане на кръв от кръвоносните съдове (артерии, вени, капиляри).

 • Хепатоспленомегалия

  Увеличаване на размера на черния дроб и далака.

 • Флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH)

  Специфична техника за откриване на хромозомни аномалии.

 • Хиперкалциемия

  Повишено съдържание на калций в кръвта.

 • Хипервискозност

  Повишен вискозитет и плазмен обем, който се свързва с главоболие, замъглено зрение, кръвоизлив на ретината и кръвотечение от носа.

 • Симптоматична хипервискозност

  Тежко увеличаване на симптомите на сгъстяване на кръвта, напр. главоболие и замайване.

 • IgM

  Моноклонален имуноглобулин М, моноклонален парапротеин или М е вид антитяло, което участва в имунната защита и се произвежда от специфични В лимфоцити, наречени плазматични клетки.

 • IgM-Моноклонална гамопатия с неопределено значение (MGUS)

  Код, който определя моноклоналната гамопатия с неопределено значение, нарушението на плазмоцитите, което се характеризира с относително ниски нива на моноклонален протеин в кръвта и/или урината, при отсъствие на симптоми, свързани с миелом (анемия, бъбречна недостатъчност, хиперкалциемия и литични лезии).

 • Имунна система

  Група от взаимно свързани органи, тъкани и циркулиращи клетки, разпределени в цялото тяло, способни да се намесят в защитата на организма.

 • Имунохимиотерапия

  Комбинирана терапия от химио- и имунотерапия

 • Имунофенотипно изследване

  Изследване, насочено към идентифициране на определени клетки в дадена проба посредством реакцията към специфични вещества, приложени на повърхността или във вътрешността на тези клетки.

 • Имунофенотипизиране

  Изследване, насочено към идентифициране на определени клетки в дадена проба посредством реакцията към специфични вещества, приложени на повърхността или във вътрешността на тези клетки.

 • Имуносупресия

  Състояние на субект, който поради различни причини има намалена имунна защита.

 • Имунотерапия

  Терапия, която въздейства върху имунната система.

 • Заболеваемост

  Броя на хора, които са засегнати от дадено заболяване (нови случаи) за определен период от време.

 • Инфекция

  Процес на инвазия на един или повече микробни видове (напр. вируси, бактерии) в даден организъм или части от него (органи или тъкани).

 • Йонизиращи лъчения

  Лъчение, чиято енергия е достатъчна да причини загуба на електрони от атомите, които се превръщат в йони. Алфа и бета частиците, напр. гама и рентгеновите лъчи, са примери за йонизиращо лъчение. Ултравиолетовата, инфрачервената и видимата светлина са примери за нейонизиращо лъчение.

 • Желязо

  Важен минерал за образуването на хемоглобин - белтъка в червените кръвни клетки, който пренася кислород в кръвта.

 • Бъбречна недостатъчност

  Намаляването на способността на бъбреците да изпълняват функциите си.

 • Лактат дехидрогеназа

  Елемент от група ензими, който може да бъде открит в кръвта и в други телесни тъкани и участва в производството на енергия в клетките. Повишаването на това вещество в кръвта може да бъде признак за увреждане на тъканите или определени видове рак.

 • Левкемия

  Вид рак, който засяга кръвните клетки.

 • Левкопения

  Клинично състояние, което се характеризира с анормално намаляване на левкоцитите (бели кръвни клетки) в кръвта.

 • Леки вериги

  Част от моноклоналния протеин или М протеина, която се характеризира с ниско молекулно тегло. Те могат да бъдат свързани към тежки вериги, да нямат връзка или да бъдат свободни.

 • Лимфаденопатия

  Уголемени лимфни възли.

 • Лимфоцит

  Вид кръвна клетка, която помага на тялото да се предпазва от инфекции. Има три основни вида левкоцити: В-лимфоцити, които произвеждат антитела; Т-лимфоцити, които имат различни функции, включително подпомагане на В-лимфоцитите при производството на антитела; лимфоцити и клетки естествени убийци (NK-клетки), които са способни да атакуват вирусно инфектираните и туморните клетки.

 • B лимфоцит

  Вид кръвна клетка, която помага на тялото да се предпазва от инфекции. В клетката произвежда антитела.

 • Лимфни възли

  Малки закръглени тела, които принадлежат на имунната система, разпределени в различни части на тялото и свързани помежду си с малки канали, наречени лимфни капиляри. Лимфните възли са местата, в които клетките на имунната система, по-специално лимфоцитите, се сблъскват с потенциално опасните чужди агенти и предприемат стъпки за борба с тях.

 • Лимфна система

  Компонент на имунната система, който включва елементи от цялото тяло, включително далака, костния мозък, лимфните възли и лимфните съдове.

 • Лимфоцитна левкемия

  Хематологично неопластично хронично заболяване, причинено от натрупването на очевидно зрели лимфоцити в костния мозък и периферната кръв.

 • Лимфопролиферативно заболяване

  Заболяване, свързано с клетките на лимфната система.

 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

  Техника за диагностика, която използва магнитни полета вместо лъчение, за създаване на рентгенографично изображение; особено полезна при неврологични, скелетно-мускулни, сърдечно-съдови и онкологични заболявания.

 • Минерали (напр. калций, натрий и др.)

  Вещества, присъстващи в организма в малки количества, но особено важни за човешкия живот; минералите не могат да се произвеждат в телата ни, така че трябва да ги получаваме чрез храненето. Минералните соли са от съществено значение за процесите на формиране на зъбите и костите, регулирането на солта и водата, растежа и развитието на тъканите и органите, както и за процесите за производство на енергия.

 • Моноклонална гамопатия с неопределено значение (MGUS)

  Доброкачествено заболяване, при което има ниско ниво на М протеин, но няма други симптоми. В някои случаи може да прогресира до миелом.

 • Миелоидни клетки

  Клетки, получени от хематопоетични стволови клетки, намиращи се в костния мозък, което води до увеличаването на червените кръвни клетки, определени бели кръвни клетки (гранулоцити и моноцити) и тромбоцитите.

 • Миелодиспластичен синдром или миелопролиферативен синдром

  Хематологично нарушение.

 • Мултиплен миелом

  Неоплазия, причинена от наличието на плазматични клетки в костния мозък. Раковите плазматични клетки се наричат миеломни клетки.

 • Неоплазия

  Синоним на рак.

 • Невропатия

  Изтръпване, сърбеж и/или болка в дланите, стъпалата, краката и/или ръцете, подобна на болката, причинена от увреждания на периферните нерви.

 • Неутропения

  Клинично състояние, което се характеризира с анормално намаляване на неутрофилите (бели кръвни клетки) в кръвта.

 • Ниацин (витамин В3 или витамин РР)

  Витамин, който играе роля в клетъчните респираторни реакции, синтеза и разграждането на аминокиселините, мастните киселини и холестерола. Дефицитът му е в основата на пелагра - широкоразпространено заболяване в по-бедните райони до късния 19-ти век, което се характеризира с нарушения в храносмилателния тракт, нервно и умствено разстройство и най-вече с лезии на кожата.

 • Нервни коренчета

  Началото на нервите в гръбначния мозък.

 • Хранителни вещества

  Всички хранителни вещества, използвани от тялото за гарантиране на нормално развитие и поддържане на добро здраве. Според изискванията можем да разграничим макрохранителни вещества (протеини, въглехидрати, мазнини) и микрохранителни вещества (витамини и минерали), като водата и фибрите също са включени в тази класификация.

 • Остеобласти

  Клетки, които отговарят за образуването на костите.

 • Остеокласти

  Клетки, които отговарят за костната резорбция.

 • Остеоид

  Органичен материал (неминерална вода) на костната матрица.

 • Остиелитично костно заболяване

  Костни лезии, които се характеризират с пълно унищожаване на част или цяла кост, което може да произтича от различни патологични процеси, като напр. костно възпаление, примитивни или метастатични костни тумори, нервни заболявания, ендокринни заболявания или в резултат на травматични наранявания. Когато е особено продължително, може да доведе до фрактура на костите в резултат от дребно нараняване.

 • Патологични фрактури

  Фрактури на костите, причинени от заболяване, а не от травматично събитие.

 • Парапротеин

  Нарича се още лека верига на моноклонален имуноглобулин, наличен в кръвта или урината, който се произвежда от плазматични клетки. При макроглобулинемия на Waldenstrom (MW) парапротеинът винаги е от подвид IgM. При пациентите с моноклонална гамопатия с неопределено значение (MGUS)- IgM се извършват редовни тестове за количествено определяне на моноклоналния парапротеин, за да се наблюдава прогресията до MW.

 • Състояние на справяне

  Оценяване на психологично състояние на даден субект.

 • Петехии

  Малко локализирано кървене, причинено от разкъсване на малки кръвоносни съдове под кожата.

 • Тромбоцити

  Кръвни клетки, които отговарят за съсирването на кръвта.

 • М пик

  Интензивна ивица в зоната на γ или β глобулин при картографирането на електрофореза на серумни протеини и на протеини в урината (SPEP или UPEP), типична за пациент с миелом, която е показател за секреция на голямо количество моноклонален имуноглобулин (М протеин).

 • Плазматична клетка

  Нарича се също и плазмоцит. Клетка на имунната система, която секретира големи количества антитела и се намира в костния мозък.

 • Позитронно-емисионната томография (ПЕТ)

  Техника за диагностика, която включва интравенозно приложение на вещества, които обикновено са налични в организма (напр. глюкоза), но „маркирани“ с радиоактивни молекули (радиофармацевтици), с цел засичане на разпространението на тези вещества в тялото. Тъй като глюкозата се привлича от туморите, ПЕТ разкрива натрупването, което създава рентгенографично изображение на тъмни петна. Тя е полезна за потвърждаване на диагнозата рак, за проверка за наличието на метастази или за определяне на ефикасността на раковата терапия.

 • Разпространение на заболяване (болестност)

  Брой лица в дадена популация, които имат определено заболяване по всяко време.

 • Прогноза

  Прогнозиране на вероятния ход на заболяването.

 • Провитамин А (каротеноиди)

  Вещество, приемано при хранене, което тялото след това превръща във витамин А.

 • М протеин

  Протеин, наличен в серума и/или урината при 98 % от пациентите с мултиплен миелом, чиито идентификация и дозировка са от съществено значение за диагностицирането и оценката на успеха на лечението.

 • Протеин

  Молекули, образувани от вериги от аминокиселини. Те представляват съществена част от живите организми и извършват множество функции, включително структурни роли.

 • Рентгенография

  Техника за образна диагностика, която използва способността на рентгеновите лъчи да изобразяват върху фотографска плака различната плътност на тъканите, през които преминават.

 • Червени кръвни клетки

  Кръвни клетки, които съдържат хемоглобин - белтък, пренасящ кислород.

 • Серумна лактат дехидрогеназа

  Показател за туморно натоварване, който измерва концентрацията на ЛДХ в кръвта, ензим, наличен в клетките на много тъкани, който се освобождава в кръвта при заболяване на клетките на тези тъкани.

 • Септицемия

  Системно възпаление, причинено от инфекция на кръвта в организма.

 • Симптом

  Елемент, който лекарят може да наблюдава (напр. обрив).

 • Солитарен плазмоцитом

  Вид миелом, при който туморът е локализиран само на едно място - костен или екстрамедуларен.

 • Далак

  Орган, разположен в горната лява част на корема, който, наред с другите функции, „филтрира“ кръвта, като елиминира „отпадъците“ и унищожава старите червени кръвни клетки или увредените клетки. Уголемяването на този орган се определя като спленомегалия.

 • Симптоматичен

  Пациент или заболяване със симптоми.

 • Тромбоцитопения

  Намаляване на броя на тромбоцитите под нормалния диапазон.

 • Солиден тумор

  Компактна маса от тъкан, която расте от течността, диференцираща тумор, съставен от клетки в суспензия.

 • Определяне на стадиите

  Стандартизиран метод за определяне на размера и степента на разпространение на тумора.

 • Тиамин (или витамин В1)

  Витамин, необходим за метаболизма на въглехидратите, който подпомага общото състояние на храненето на нервната тъка.

 • Транслокация

  Хромозомна аномалия, причинена от обмена на материал между две хромозоми.

 • Тромбоцитопения

  Намаляване на броя на тромбоцитите.

 • Ултразвук

  Техника за диагностика с изграждане на изображения с помощта на ултразвук.

 • Наблюдение и изчакване

  Буквално подход за наблюдение и изчакване, който лекарите използват при пациенти, които не се нуждаят от лечение. Ролята на лекаря е да наблюдава прогресирането на заболяването във времето чрез извършване на редовни прегледи.

 • Бели кръвни клетки

  Кръвни клетки, които помагат на тялото при борбата с инфекциите. Има пет вида бели кръвни клетки: неутрофили, еозинофили, базофили, моноцити и лимфоцити.

 • Вертебрален колапс

  Патологично състояние, при което костите на гръбнака се раздробяват и намаляват на височина. То може да причини захващане на гръбначния мозък.

 • Витамин С (или аскорбинова киселина)

  Витамин, който, освен че участва в множество метаболитни реакции и в синтеза на колаген, на някои аминокиселини и хормони, също така е и антиоксидант и се намесва при алергични реакции чрез подобряване на имунната реакция; той неутрализира свободните радикали и изпълнява защитна функция на стомашно-чревно ниво, като потиска производството на канцерогени. Дефицитът му причинява състояние, наречено скорбут.

Покажи още