Как се диагностицира ракът на простатата?

Сподели чрез електронна поща
Изтегляне
Печат

ПСА/PSA тест

Тестът за ПСА/PSA не е надежден показател за рак и поради това използването му при диагностицирането на рак на простатата е противоречиво.

CEE_PC_disease_02
Stock photo. Posed by model.

Вместо това той е от основно значение за контролиране на развитието на заболяването във времето. ПСА/PSA (простатно-специфичен антиген) е протеин, който се произвежда от простатната жлеза и се открива в семенната течност, а при някои физиологични състояния, в малки количества и в кръвта. За да се направи този тест, се извършва просто изследване на кръвта, за да се измери концентрацията на ПСА/PSA в кръвта.  Нормалните стойности на ПСА/PSA в кръвта е до 4 ng/ml (нанограма на милилитър); въпреки това, тъй като стойностите на ПСА/PSA могат да се повишат с възрастта или при други здравни състояния, които незадължително са свързани с наличието на рак, резултатите от този тест не трябва да се тълкуват като абсолютни.

Като цяло е добра практика лекарят да прегледа и разтълкува резултатите от теста: по този начин данните могат да бъдат оценени, в съответствие с възрастта на пациента и други състояния, които не са свързани с дадено заболяване. Въпреки това обикновено при пациенти, чиито стойности на ПСА/PSA са между 2 и 4 ng/m, има малка вероятност от наличие на тумор.

КОИ СА ФАКТОРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ПОВЛИЯЯТ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА?

 • скорошна еякулация
 • дигитално ректално изследване
 • трансректален ултразвук
 • диагностични процедури (напр. цистоскопия)
 • Травма от колоездене или каране на мотоциклет

ТОВА Е ТАКА, ЗАЩОТО ПСА/PSA НЕ Е МАРКЕР ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ?

 • Около 20% от  диагностицирания с биопсия рак на простатата, е открит при пациенти с ​​„нормални“ стойности на ПСА/PSA;
 • Стойностите на ПСА/PSA могат да са високи и при наличие на простатит или доброкачествена простатна хипертрофия;
 • Стойностите на ПСА/PSA може да варират по причини, които не са ясни, но определено не са патологични.

В същото време,  ПСА/PSA тестът, извършван за наблюдение на развитието на заболяването, при мъжете, които вече са лекувани за рак на простатата е много полезен инструмент за оценка на ефективността на терапията; всъщност след лечението нивото на ПСА/PSA се връща в рамките на нормалното за период, който се различава в зависимост от полученото лечение.

Тежест

Тежестта на тумора се определя от два параметъра: степента и стадия на заболяването.

СТЕПЕН

Патологът, който получава тъканта, взета за биопсия, и която се анализира под микроскоп, може не само да определи дали има наличие на ракови клетки, но може да определи и степента. Степента, диференцирането на туморните клетки, е свързана с агресивността на тумора и показва скоростта, с която се очаква да расте и да се разпространява в други органи.

 • Резултат от 2 до 4 показва ясно диференцирано туморно нарастване със слаба тенденция за разпространение в други органи;
 •  Резултат от 5 до 6 показва умерено диференциран тумор със средна степен на агресивност;
 • Резултат от 7 до 10 показва ниско диференциран агресивен рак, при който има по-голяма вероятност от разпространение в други органи.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАДИИТЕ

Другият фактор, използван за оценката на рака на простатата е стадият на заболяването. Стадирането се използва за определяне на мястото и размера на тумора: то показва също дали заболяването се е разпространило в други органи. Методът, използван за описание стадия на всички видове тумори, е т.нар. TNM система, при която буквата Т показва степента на развитие на първичния тумор, буквата N определя засягането на лимфните възли, а буквата М отбелязва наличието на далечни метастази. Буквите на TNM се допълват с число. Тумори Т1 и Т2 се наричат „локални“, а Т3 – „локално напреднали“. Когато даден рак достигне лимфните възли или други органи, той се нарича „напреднал“ или „метастазен“.

Т-първичен тумор 
TX Не се открива първичен тумор
T0 Без доказателства за тумор
T1 Клинично незабележим тумор не е явен
T1a     Тумор при инцидентна хистологична находка в 5% или по-малко от тъканната резекция
T1b     Тумор при инцидентна хистологична находка в повече от 5% от тъканната резекция
T1c     Тумор, идентифициран чрез иглена биопсия (напр. поради увеличено ниво на простатно-специфичен антиген (ПСА/PSA))
T2 Тумор, достъпен за изследване, но неизлизащ извън границите на простата
T2a      Тумор, заемащ половината или по-малко от един лоб
T2b      Тумор, заемащ повече от половината от един лоб, но не и двата лоба
T2c      Тумор в двата лоба
T3 Тумор, прорастващ през простатна капсула
T3a      Тумор, прорастващ през простатна капсула от едната или от двете страни
T3b      Тумор, прорастващ в едното или двете семенни мехурчета
T4 Туморът е фиксиран или прониква в съседни структури, различни от семенните везикули: външен сфинктер, ректум, сфинктерни мускули и/или тазова стена
N - Регионални лимфни възли
NX Регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени
N0 Няма метастази в регионалните лимфни възли
N1 Метастази в регионалните лимфни възли
M - Далечни метастази
M0 Липсват далечни метастази
M1 Далечни метастази
M1a Лимфни възли, отвъд регионални
M1b Кост/и
M1c Друго/и място/а

Рискови класове

Рисковите класове се дефинират за даване на насоки за избора на лечение във връзка с хистологичните характеристики на тумора и стойностите ​​на ПСА/PSA. Освен определянето на степента, която показва диференцирането на раковите клетки, и стадия на заболяването, който определя разпространението на тумора,  концепцията за риска от прогресиране на заболяването става все по-важна през годините. Определянето на класа на риска позволява, въз основа стадия на заболяването, „степента на тумора“ да се свърже със степента на ПСА/PSA и скалата на Глийсън. Това класифициране ще подпомогне онколога при избора на най-подходящата терапия.

Определени са различни класове на риска:

 • нисък риск
 • умерен риск
 • висок риск

Определянето на рисковите класове се основава на определянето на стадиите (с помощта на TNM системата), степента (чрез резултата по скалата на Глийсън) и нивата на ПСА/PSA.

  Нисък риск Умерен риск Висок риск  
Определение ПСА/PSA < 10 ng/mL
и резултат по скалата на Гийсън < 7
и cT1-2a
ПСА/PSA 10-20 ng/mL
или резултат по скалата на Гийсън 7
или cT2b
ПСА/PSA> 20 ng/mL
или резултат по скалата на Гийсън > 7
или cT2c
всякаква стойност на ПСА/PSA
всеки резултат по скалата на Гийсън cT3-4 или cN+
  Локален Локално напреднал

Локално заболяване означава, че туморът е ограничен в простатата.

Локално напреднало означава, че туморът се е разпространил извън простатата.

Покажи още