Тази уеб страница използва методите за събиране на данни, описани в Политиката за използване на "бисквитки". За да разберете кои типове "бисквитки" се използват от нашата уеб страница, моля, разгледайте приложението към този документ. Моля, продължете да използвате нашата уеб страница, ако сте съгласни с употребата на "бисквитки". Още...
Как се диагностицира ракът на простатата?

Как се диагностицира ракът на простатата?

ПСА/PSA тест

Тестът за ПСА/PSA не е надежден показател за рак и поради това използването му при диагностицирането на рак на простатата е противоречиво.
Вместо това той е от основно значение за контролиране на развитието на заболяването във времето. ПСА/PSA (простатно-специфичен антиген) е протеин, който се произвежда от простатната жлеза и се открива в семенната течност, а при някои физиологични състояния, в малки количества и в кръвта. За да се направи този тест, се извършва просто изследване на кръвта, за да се измери концентрацията на ПСА/PSA в кръвта.  Нормалните стойности на ПСА/PSA в кръвта е до 4 ng/ml (нанограма на милилитър); въпреки това, тъй като стойностите на ПСА/PSA могат да се повишат с възрастта или при други здравни състояния, които незадължително са свързани с наличието на рак, резултатите от този тест не трябва да се тълкуват като абсолютни.

Като цяло е добра практика лекарят да прегледа и разтълкува резултатите от теста: по този начин данните могат да бъдат оценени, в съответствие с възрастта на пациента и други състояния, които не са свързани с дадено заболяване. Въпреки това обикновено при пациенти, чиито стойности на ПСА/PSA са между 2 и 4 ng/m, има малка вероятност от наличие на тумор.
КОИ СА ФАКТОРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ПОВЛИЯЯТ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА?
 • скорошна еякулация
 • дигитално ректално изследване
 • трансректален ултразвук
 • диагностични процедури (напр. цистоскопия)
 • Травма от колоездене или каране на мотоциклет
ТОВА Е ТАКА, ЗАЩОТО ПСА/PSA НЕ Е МАРКЕР ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ?
 • Около 20% от  диагностицирания с биопсия рак на простатата, е открит при пациенти с ​​„нормални“ стойности на ПСА/PSA;
 • Стойностите на ПСА/PSA могат да са високи и при наличие на простатит или доброкачествена простатна хипертрофия;
 • Стойностите на ПСА/PSA може да варират по причини, които не са ясни, но определено не са патологични.
В същото време,  ПСА/PSA тестът, извършван за наблюдение на развитието на заболяването, при мъжете, които вече са лекувани за рак на простатата е много полезен инструмент за оценка на ефективността на терапията; всъщност след лечението нивото на ПСА/PSA се връща в рамките на нормалното за период, който се различава в зависимост от полученото лечение.

Тежест

Тежестта на тумора се определя от два параметъра: степента и стадия на заболяването.
СТЕПЕН
Патологът, който получава тъканта, взета за биопсия, и която се анализира под микроскоп, може не само да определи дали има наличие на ракови клетки, но може да определи и степента. Степента, диференцирането на туморните клетки, е свързана с агресивността на тумора и показва скоростта, с която се очаква да расте и да се разпространява в други органи.
 • Резултат от 2 до 4 показва ясно диференцирано туморно нарастване със слаба тенденция за разпространение в други органи;
 •  Резултат от 5 до 6 показва умерено диференциран тумор със средна степен на агресивност;
 • Резултат от 7 до 10 показва ниско диференциран агресивен рак, при който има по-голяма вероятност от разпространение в други органи.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАДИИТЕ
Другият фактор, използван за оценката на рака на простатата е стадият на заболяването. Стадирането се използва за определяне на мястото и размера на тумора: то показва също дали заболяването се е разпространило в други органи. Методът, използван за описание стадия на всички видове тумори, е т.нар. TNM система, при която буквата Т показва степента на развитие на първичния тумор, буквата N определя засягането на лимфните възли, а буквата М отбелязва наличието на далечни метастази. Буквите на TNM се допълват с число. Тумори Т1 и Т2 се наричат „локални“, а Т3 – „локално напреднали“. Когато даден рак достигне лимфните възли или други органи, той се нарича „напреднал“ или „метастазен“.
Т-първичен тумор 
TXНе се открива първичен тумор
T0Без доказателства за тумор
T1Клинично незабележим тумор не е явен
T1a     Тумор при инцидентна хистологична находка в 5% или по-малко от тъканната резекция
T1b     Тумор при инцидентна хистологична находка в повече от 5% от тъканната резекция
T1c     Тумор, идентифициран чрез иглена биопсия (напр. поради увеличено ниво на простатно-специфичен антиген (ПСА/PSA))
T2Тумор, достъпен за изследване, но неизлизащ извън границите на простата
T2a      Тумор, заемащ половината или по-малко от един лоб
T2b      Тумор, заемащ повече от половината от един лоб, но не и двата лоба
T2c      Тумор в двата лоба
T3Тумор, прорастващ през простатна капсула
T3a      Тумор, прорастващ през простатна капсула от едната или от двете страни
T3b      Тумор, прорастващ в едното или двете семенни мехурчета
T4Туморът е фиксиран или прониква в съседни структури, различни от семенните везикули: външен сфинктер, ректум, сфинктерни мускули и/или тазова стена
N - Регионални лимфни възли
NXРегионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени
N0Няма метастази в регионалните лимфни възли
N1Метастази в регионалните лимфни възли
M - Далечни метастази
M0Липсват далечни метастази
M1Далечни метастази
M1aЛимфни възли, отвъд регионални
M1bКост/и
M1cДруго/и място/а

Рискови класове

Рисковите класове се дефинират за даване на насоки за избора на лечение във връзка с хистологичните характеристики на тумора и стойностите ​​на ПСА/PSA. Освен определянето на степента, която показва диференцирането на раковите клетки, и стадия на заболяването, който определя разпространението на тумора,  концепцията за риска от прогресиране на заболяването става все по-важна през годините. Определянето на класа на риска позволява, въз основа стадия на заболяването, „степента на тумора“ да се свърже със степента на ПСА/PSA и скалата на Глийсън. Това класифициране ще подпомогне онколога при избора на най-подходящата терапия.
Определени са различни класове на риска:
 • нисък риск
 • умерен риск
 • висок риск
Определянето на рисковите класове се основава на определянето на стадиите (с помощта на TNM системата), степента (чрез резултата по скалата на Глийсън) и нивата на ПСА/PSA.
 Нисък рискУмерен рискВисок риск 
ОпределениеПСА/PSA < 10 ng/mL
и резултат по скалата на Гийсън < 7
и cT1-2a
ПСА/PSA 10-20 ng/mL
или резултат по скалата на Гийсън 7
или cT2b
ПСА/PSA> 20 ng/mL
или резултат по скалата на Гийсън > 7
или cT2c
всякаква стойност на ПСА/PSA
всеки резултат по скалата на Гийсън cT3-4 или cN+
 ЛокаленЛокално напреднал
Локално заболяване означава, че туморът е ограничен в простатата.

Локално напреднало означава, че туморът се е разпространил извън простатата.

PHBG/HEM/0618/002