Причини за шизофрения

Сподели чрез електронна поща
Изтегляне
Печат

Причините за шизофрения се търсят в две области. Те са:

  • биологична предразположеност - при това заболяване, когато централната нервна система се развива, възниква грешка, която причинява по-голяма предразположеност при човека към факторите за шизофрения, отколкото при другите хора; нарушенията в развитието на мозъка могат да бъдат вродени или в резултат на инфекция по време на бременността, затруднения при раждането, менингит или нараняване;
  • психосоциални обстоятелства – при хора с индивидуално определена податливост, шизофренията може да бъде предизвикана от емоционални проблеми поради важни житейски събития (развод, смърт на близък човек или приключване на връзка с партньор).

Наследствени ли са шизофренията или психозата?

Запомнете!

Шизофренията е донякъде наследствена, но само „донякъде“.

CEE_SCHIZO_disease_01_J
Stock photo. Posed by model.

Дори и никой от семейството Ви да не е страдал от шизофрения, рискът това да сте Вие е 1:100. Ако обаче Вашите брат, сестра или единият родител са имали симптоми на шизофрения, рискът нараства до 1:10, но все пак не е прекалено голям.

В допълнение дори и някой от семейството да е страдал или да страда от шизофрения, а Вие сте над 30 години, рискът от разболяване е минимален. Ако Вашите баща, майка, брат или сестра са страдали от психоза, рискът детето Ви да се разболее също е нисък - 1:30.

Ако имате психоза, никой не трябва да Ви разубеждава да имате деца, тъй като рискът от шизофрения при децата на пациенти с психоза е 1:10. Важно е да се отбележи, че генетичните фактори са свързани не само с един или няколко гена.

Изследователи се опитват да идентифицират тези фактори, но дори и да успеят, съществуват и други фактори, различни от генетичните, от които зависи развиването на шизофрения при даден индивид – дори и ако двамата родители страдат от психоза, рискът детето им да има същото заболяване е по-малък от 100%, дори по-малко от 50% или по-точно той е около 40%.

Хубаво е да знаете, че...

Може да се установи със сигурност, че шизофренията не се причинява от неправилно отглеждане в домашни условия или наранявания/травми (нито физически, нито психически) или „слабост на характера“. Шизофренията определено не е наказание за грехове или престъпления – собствени или на някой от семейството.

Свързаните със стреса фактори или повишената чувствителност към стрес при пациенти с шизофрения са от съществено значение за обострянето (рецидивите) на заболяването. По-голяма чувствителност към стрес се наблюдава и при лица с други психични разстройства, напр. депресии или неврози.

Покажи още