Цели и правила на лечението при шизофрения

Сподели чрез електронна поща
Изтегляне
Печат
CEE_SCHIZO_treatment_01_A

Основополагащите правила при лечението на психични разстройства включват:

  • ранно идентифициране на симптомите и интервенции за предотвратяване на прогресиране на разстройствата,
  • противодействие на рецидивите на заболяването,
  • индивидуален и холистичен подход за лечение,
  • обучение на пациента и неговото/нейното семейство и активно участие в терапията,
  • подкрепа за излекуване и участие в семейния и социалния живот,
  • предпочитане на домашната пред болничната среда за прилагане на терапията.

Запомнете!

Един от най-големите рискове за пациентите с шизофрения възниква, ако те спрат приема на назначената им терапия. Придържането към препоръчаната им лекарствена терапия може да предотврати много аномалии, водещи до влошаване на здравето.

Talking about Treatment in Schizophrenia – an animated journey

Покажи още