Цели на терапията на шизофрения

Сподели чрез електронна поща
Изтегляне
Печат

През последния половин век концепцията за лечението на шизофрения значително се променя. Ако преди петдесет години главната цел е била упояване на пациентите, преди 30 години тя е намаляване на налудностите и халюцинациите.

Това стана възможно с появата на нови антипсихотици и нови стратегии за терапия в средата на пациента и психосоциална терапия. Това се потвърждава и от доказателствата за постоянна ремисия или възстановява при пациенти с шизофрения, публикувани преди няколко години от експерти в областта.

Ремисията при шизофренията се дефинира като състояние, в което даден пациент изпълнява всички изброени по-долу критерии:

  • намаляване на всички негативни и позитивни симптоми, в съответствие със скалата за оценка на психичното състояние (през последните 2 години),
  • работа поне на половин работен ден или почасово учене в училище или външни учебни занятия в рамките на последните 2 години,
  • за хората в пенсионна възраст – активно участие в семейния живот, отдих и доброволческа дейност,
  • способност за автономно, независимо ежедневно функциониране; способност за независимо започване на дейности,
  • срещи за поддържане на социални връзки с хора извън семейството поне веднъж седмично.
CEE_SCHIZO_treatment_01_B
Stock photo. Posed by model.

Знаете ли че...

Понастоящем целите са свързани с постигане на т.нар. функционална ремисия - ситуация, в която човек, страдащ от шизофрения, се връща към добро функционално ниво в семейството, училището или на работа, сред приятелите и по време на други занимания.

Могат ли шизофрениците да се женят и да имат деца?

Да имаш семейство и да бъдеш част от такова е един от основните елементи на функционирането на човека. Няма основателни причини да се твърди, че хората, които страдат от шизофрения, не са способни да живеят в брак, да имат партньорски взаимоотношения или да имат и отглеждат деца.

Запомнете!

Настоящите възможности за терапия, включително стратегиите за стационарно лечение и лечение в общността, улесняват създаването и поддържането на интимни отношения.

Early intervention in schizophrenia

Покажи още