VIDEO

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center

Jak komunikovat efektivně

Advocacy Center

Úvod do metod kontroly komunikace

Advocacy Center

Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

Úvodní slovo k panelové diskusi "Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Advocacy Center

Příspěvek Miry Marmour, zástupkyně pacientů, Mijelom CRO, Chorvatsko

Advocacy Center

Příspěvek Vlatka Radić, Patient Engagement & Advocacy Lead, Janssen Central Eastern Europe

Advocacy Center