VIDEO

Mapování zúčastněných osob a řízení zúčastněných osob pro zástupce pacientů

Advocacy Center

Co je hlavním cílem vaší pacientské organizace / Vás jako zástupce pacientů?

Advocacy Center

Jaké jsou největší výzvy v rámci obhajování zájmů vaší skupiny pacientů?

Advocacy Center

Z vašeho pohledu: Je nasloucháno hlasu pacientů?

Advocacy Center

Co od ostatních zainteresovaných stran očekáváte?

Advocacy Center

Jak vás mohou podpořit farmaceutické společnosti?

Advocacy Center

Co si odnášíte z dnešního setkání?

Advocacy Center

Zásady efektivní ochrany práv a zájmů pacientů

Advocacy Center

Metody financování zdravotní péče

Advocacy Center