Adriana Sobolová, členka správní rady nadace; nadace „OnkoCafe - Razem Lepiej“.

Workshop Systémy zdravotnictví ve světě - zpětná vazba pacientů. „V prostředí je slyšet/znát hlas pacientů“

Související obsah:

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center

Jak komunikovat efektivně

Advocacy Center

Úvod do metod kontroly komunikace

Advocacy Center