Adriana Sobolová, členka správní rady nadace; nadace „OnkoCafe - Razem Lepiej“.

Workshop Systémy zdravotnictví ve světě - zpětná vazba pacientů. „V prostředí je slyšet/znát hlas pacientů“

Související obsah:

Mapování zúčastněných osob a řízení zúčastněných osob pro zástupce pacientů

Advocacy Center

Co je hlavním cílem vaší pacientské organizace / Vás jako zástupce pacientů?

Advocacy Center

Jaké jsou největší výzvy v rámci obhajování zájmů vaší skupiny pacientů?

Advocacy Center