Adriana Sobolová, členka správní rady nadace; nadace „OnkoCafe - Razem Lepiej“.

Workshop Systémy zdravotnictví ve světě - zpětná vazba pacientů. „V prostředí je slyšet/znát hlas pacientů“

Související obsah:

5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

Advocacy Center

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center