Anna Kupiecka, prezidentka nadace; nadace „OnkoCafe - Razem Lepiej“.

Workshop Systémy zdravotnictví ve světě – zpětná vazba pacientů. „Je vlastním zájmem všech pacientů poznat, jak funguje systém zdravotnictví."

Související obsah:

Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

Úvodní slovo k panelové diskusi "Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Advocacy Center