Anna, pacient; „Carita - żyć ze szpiczakiem“

Workshop Systémy zdravotnictví ve světě – zpětná vazba pacientů. „Doktor má na pacienta jen několik minut"

Související obsah:

Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

Úvodní slovo k panelové diskusi "Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Advocacy Center