II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Janssen se stal partnerem druhého mezinárodního kongresu o posílení postavení pacientů, aby zahájil diskusi o významu znalostí a pomoci při onemocnění. Panelová diskuse Znalosti, Partnerství, Porozumění, Jak profesionalizovat kompetence pacientů na individuální a systémové úrovni?,  Jak spolupracovat na místní úrovni a ve střední a východní Evropě?, který se konal 9. dubna 2018 ve Varšavě.

Diskuzi zahájila úvodní řečí paní VLATKA RADIĆ (Patient Engagement & Advocacy Lead pro střední a východní Evropu, Janssen), která zdůraznila význam znalostí pacientů pro lepší zvládnutí onemocnění. Zástupci pacientských organizací z regionu střední a východní Evropy včetně Wojciecha Wiśniewského, mluvčího onkologické nadace Alivia (Polsko), Miry Armor, MijelomCRO (Chorvatsko), Jany Pelouchové, Diagnóza leukemie (Česká republika) zdůraznili zásadní význam znalostí a podpory v nemoci. Dobře vzdělaný pacient je schopen lépe spolupracovat s lékařem, řídit se jeho pokyny, lépe porozumět nemoci. Panelovou diskusi shrnul Marek Posobkiewicz, ministr a hlavní hygienický inspektor.

Související obsah:

Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

Úvodní slovo k panelové diskusi "Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

Příspěvek Miry Marmour, zástupkyně pacientů, Mijelom CRO, Chorvatsko

Advocacy Center