Jak vás mohou podpořit farmaceutické společnosti?

Zde naleznete detailnější vyjádření obhájců práv pacientů ze zemí střední a východní Evropy

Související obsah:

Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

Úvodní slovo k panelové diskusi "Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Advocacy Center