Komentář Andrease Woitosseka, vedoucího oddělení strategie a výsledků, Janssen CEE

Informovaní pacienti, kteří znají systémy zdravotnictví, informovaní pacienti, kteří chápou význam ekonomických dat ve zdravotnictví, jsou schopnějšími partnery.

Související obsah:

5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

Advocacy Center

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center