Komentář Andrease Woitosseka, vedoucího oddělení strategie a výsledků, Janssen CEE

Informovaní pacienti, kteří znají systémy zdravotnictví, informovaní pacienti, kteří chápou význam ekonomických dat ve zdravotnictví, jsou schopnějšími partnery.

Související obsah:

II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Advocacy Center

Příspěvek Miry Marmour, zástupkyně pacientů, Mijelom CRO, Chorvatsko

Advocacy Center

Příspěvek Vlatka Radić, Patient Engagement & Advocacy Lead, Janssen Central Eastern Europe

Advocacy Center