Komentář Andrease Woitosseka, vedoucího oddělení strategie a výsledků, Janssen CEE

Informovaní pacienti, kteří znají systémy zdravotnictví, informovaní pacienti, kteří chápou význam ekonomických dat ve zdravotnictví, jsou schopnějšími partnery.

Související obsah:

Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

Úvodní slovo k panelové diskusi "Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Advocacy Center