Komentář Daniela De Schryvera, vedoucího pracovníka v oblasti aktivizace pacientů, Janssen EMEA

Domníváme se, že tímto způsobem přejdeme od situace, kdy tvoříme řešení pro pacienty, k situaci, kdy tvoříme řešení s nimi.

Související obsah:

5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

Advocacy Center

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center