Komentář Daniela De Schryvera, vedoucího pracovníka v oblasti aktivizace pacientů, Janssen EMEA

Domníváme se, že tímto způsobem přejdeme od situace, kdy tvoříme řešení pro pacienty, k situaci, kdy tvoříme řešení s nimi.

Související obsah:

Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

Úvodní slovo k panelové diskusi "Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Advocacy Center