Komentář Marka Molnara, vedoucího partnera u Ideas & Solutions Kft

„… takové příležitosti se nabízejí ochráncům práv a zájmů pacientů k posílení jejich znalostí a schopností v těchto 3 oblastech.“

MUDr. Márk Péter Molnár, Ph.D

MUDr. Márk Péter Molnár, Ph.D

Vedoucí výzkumu, Korvínova univerzita v Budapešti, Institut pro řízení, Budapešť Partner, Ideas & Solutions, Budapešť

Související obsah:

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center

Jak komunikovat efektivně

Advocacy Center

Úvod do metod kontroly komunikace

Advocacy Center