Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží.“ se konala 9. dubna 2018 na 2. Mezinárodním kongresu k posílení práv pacientů ve Varšavě. Zástupci pacientů a další partneři diskutovali o znalostech, spolupráci a porozumění. Jak profesionalizovat kompetence pacientů na individuální a systematické bázi? Jak vybudovat spolupráci na lokální a středo a východoevropské úrovni?
Debaty se zúčastnili zástupci pacientských organizací ze středo a východoevropského regionu včetně Wojciecha Wiśniewského, tiskového mluvčího Onkologické nadace Alivia (Polsko), Miry Armour z MijelomCRO (Chorvatsko) a Jany Pelouchové z Diagnózy Leukemie (ČR).
Diskutující zdůraznili, že znalosti pacienta a podpora během nemoci jsou naprosto zásadní. Vzdělaný pacient je lépe schopen spolupracovat s lékařem, dodržuje zodpovědněji jeho pokyny a ve finále tak lépe zvládá svoji nemoc.
„Nikdy nemáte dost informací, ale jejich objem může být ohromující. Jakékoliv doplňující materiály, které můžeme získat z důvěryhodných zdrojů jsou pro nás velmi důležité. Pacienti neví, kde hledat relevantní informace, takže důvěryhodné stránky jako www.janssen4patients.com jsou důležité zejména v zemích, kde neexistují pacientské organizace. Jak víme, více vzdělaní pacienti mají lepší výsledky léčby, a proto je to naprosto zásadní“, řekla Mira Armour z chorvatské organizace MijelomCRO.
Tato fakta jsou zásadní zejména u chronických onemocnění jako je schizofrenie, kde povědomí pacienta do velké míry ovlivňuje sebe-disciplínu a účinnost léčby. To samé platí pro onkologické pacienty, kteří mají většinou velký zájem o svou nemoc a její léčbu. Zástupci pacientských organizací dále zdůraznili, že schopnost zorientovat se ve složitostech zdravotního systému se pomalu stává zásadním elementem celého procesu nemoci.
„Pacienti musí být připraveni stát se součástí rozhodovacího procesu, a k tomu musí být vybavení informacemi. Jednou z hlavních rolí pacientských organizací je předat znalosti ohledně nemoci a její léčby a povzbudit pacienty, aby zvolili proaktivní přístup k léčbě“, dodala Jana Pelouchová z české organizace Diagnóza leukemie.
Panelovou diskusi uzavřel Marek Posobkiewicz, ministr a hlavní zdravotní inspektor, který připojil vlastní zkušenost se spoluprací s pacientskými organizacemi a uznal, že jejich role ve zdravotnictví nabírá na důležitosti i významu.

Související obsah:

5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

Advocacy Center

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center