Pilíře ekonomického hodnocení

Toto video je zaměřeno na popis jednotlivých metodik ekonomického hodnocení ve zdravotnictví.

Související obsah:

5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

Advocacy Center

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center