Příspěvek Jany Pelouchové, zástupkyně pacientů, Diangóza Leukémie, Česká republika

"Pacienti musí být připraveni stát se součástí rozhodovacího procesu a mohou to udělat jen tehdy, když mají informace. Jednou z hlavních rolí organizací podporujících pacienty je zprostředkování znalostí o onemocnění, možnostech léčby a podpory pacientů, aby přijali proaktivní přístup k léčbě. "

Související obsah:

5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

Advocacy Center

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center