Příspěvek Magdaleny Lisiecké, Generální ředitelky Janssen, Polsko

"Platforma Janssen 4 Patients odpovídá na potřeby pacientů a potřeby systému. Jako společnost se domníváme, že pacienti by měli být aktivními účastníky."

Související obsah:

II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Advocacy Center

Příspěvek Miry Marmour, zástupkyně pacientů, Mijelom CRO, Chorvatsko

Advocacy Center

Příspěvek Vlatka Radić, Patient Engagement & Advocacy Lead, Janssen Central Eastern Europe

Advocacy Center