Příspěvek Magdaleny Lisiecké, Generální ředitelky Janssen, Polsko

"Platforma Janssen 4 Patients odpovídá na potřeby pacientů a potřeby systému. Jako společnost se domníváme, že pacienti by měli být aktivními účastníky."

Související obsah:

5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

Advocacy Center

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center