Příspěvek Magdaleny Lisiecké, Generální ředitelky Janssen, Polsko

"Platforma Janssen 4 Patients odpovídá na potřeby pacientů a potřeby systému. Jako společnost se domníváme, že pacienti by měli být aktivními účastníky."

Související obsah:

Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

Úvodní slovo k panelové diskusi "Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Advocacy Center