Příspěvek Miry Marmour, zástupkyně pacientů, Mijelom CRO, Chorvatsko

"Informací není nikdy dostatek, i když jejich množství je ohromující. Dodatečné materiály, které můžeme získat z důvěryhodného zdroje, jsou velmi důležité. Pacienti nevědí, kam se obrátit, takže spolehlivé zdroje, jako je www.Janssen4Patients.com, jsou velmi důležité zejména v zemích a regionech, kde neexistují žádné pacientské organizace. Jak víme, lépe informovaní pacienti mají lepší výsledky v léčbě, a proto je to tak důležité "

Související obsah:

Panelová diskuse „Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

Úvodní slovo k panelové diskusi "Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Advocacy Center

II. IPEC, Varšava: DOBŘE INFORMOVANÝ PACIENT. PROČ NA ZNALOSTECH ZÁLEŽÍ

Advocacy Center