Příspěvek Vlatka Radić, Patient Engagement & Advocacy Lead, Janssen Central Eastern Europe

"Pracujeme společně na řešeních: Přinášíme vědecké poznatky a odborné znalosti, ale velice si ceníme poznatků pacientů. Jejich odbornost je jedinečná a má přidanou hodnotu."

Související obsah:

5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

Advocacy Center

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center