Úvodní slovo k panelové diskusi "Dobře informovaný pacient. Proč na znalostech záleží."

Podívejte se na úvodní slovo Vlatky Radić (Patient Engagement & Advocacy Lead in CEE, Janssen), která zdůraznila, jak důležité jsou znalosti pacientů pro zlepšení léčby nemocí a představila strategii společnosti Janssen, který úzce spolupracuje s pacienty při hledání lepších a rychlejších inovativních řešení.
Pacienti potřebují spolehlivé informace, aby se stali uvědomělými a informovanými, aby mohli lépe sledovat svůj zájem a stali se lepšími partnery svých lékařů.
Zdůraznila také, že zástupci pacientů musí být vyzbrojeni relevantními vědomostmi, které jim pomohou být rovnými partnery ostatních zainteresovaných stran při jednáních o systematických řešeních sledujících lepší výsledky zdravotní péče.
„Společnost Janssen usiluje již několik dekád o zlepšení kvality života pacientů podporou lepší diagnostiky, léčebných procesů a péče. Tyto hodnoty mají původ v našem Krédu, které určuje směr všech našich aktivit. Odpovědí na současné potřeby pacientů stran relevantního zdroje informací nejen o určitých terapeutických oblastech, ale i o složitostech zdravotních systémů jako celku je webová platforma JANSSEN 4 PATIENTS.“

Související obsah:

5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

Advocacy Center

Různé zdravotní systémy; různé výsledky zdravotní péče - Pohled na země CEE

Advocacy Center

Úvod do sociálních médií

Advocacy Center