Jak budovat efektivní komunikaci

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Efektivní komunikace je umění výběru správných nástrojů, díky nimž vám budou cíloví posluchači více naslouchat a lépe porozumí vašemu sdělení. Vaše pacientská organizace vede každý den dialog s velkou a rozmanitou skupinou zúčastněných osob – z toho důvodu potřebuje dobrou sadu komunikačních nástrojů. Díky ní bude přenos sdělení úspěšnější a bude větší šance, že dosáhnete cíle své konverzace u důležité cílové skupiny.

 

Pokud chcete zajistit efektivní komunikaci s různými cílovými skupinami, mějte na paměti tři následující klíčové faktory:

S KÝM MLUVÍTE?

Porozumění cílové skupině

Prvním krokem je správné definování zástupců cílové skupiny, s níž chcete komunikovat.

Jakmile s tím budete hotovi, snažte se je poznat a charakterizovat. Vnímejte situaci jejich očima. Co dělají? Co je zajímá? Jaké jsou jejich potřeby a cíle? Jak komunikují? Jakým jazykem mluví? Kde jsou obzvlášť aktivní v oblasti tradičních médií nebo sociálních médií?

Každá cílová skupina má jiné cíle a komunikuje jiným způsobem. Když druhou stranu lépe poznáte, dokážete svoje sdělení vědoměji a efektivněji zformulovat.

CO ŘÍKÁTE?

Sdělení

Dalším klíčovým krokem je definování sdělení, které se má dostat k uším vašich již dříve definovaných cílových skupin.

Efektivní sdělení je takové, které člověk nemůže dostat z hlavy. Toho docílíte, pokud vaše sdělení bude: jasné a stručné, snadno zapamatovatelné, konzistentní a opakovatelné. Pamatujte! Nekomplikujte svoji zprávu jinými formami vyjádření, jako jsou slogany, fakta nebo programová prohlášení vaši pacientské organizace.

 

Důkazy

Nedílnou součástí naší komunikace by měly být i důkazy, které podpoří vaše sdělení a posílí jeho věrohodnost. Vždy svoji pointu podpořte věrohodnými argumenty a důkazy. Používejte fakta, statistiky, výzkumy, historky a vizualizace. Cílová skupina díky nim bude více naslouchat a ochotněji si sdělení zapamatuje.

Další základní komunikační tipy najdete v této animaci.

JAK MLUVÍTE?

Techniky řízení konverzace

Jak předat sdělení a ujistit se, že vás bude druhá strana dobře slyšet a chápat? O to se starají techniky řízení konverzace. Prohlédněte si toto video a naučte se je používat!

Zobrazit více