Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..

Účinné zastupování zájmů pacienta

Zásady efektivní ochrany práv a zájmů pacientů

Zásady efektivní ochrany práv a zájmů pacientů

Není snadné být zástupcem pacientů a efektivně se zasazovat o jejich práva a potřeby. Zde naleznete několik hlavních zásad, které vám mohou pomoci dosáhnout vašeho cíle.

Zpráva od odborníků v oblasti ekonomie zdravotnictví

Zpráva od odborníků v oblasti ekonomie zdravotnictví

Závěrečná prohlášení odborníků v oblasti ekonomie zdravotnictví: - dr. Dávid Dankó, výkonný ředitel, Ideas & Solutions, vedoucí výzkumu, Korvínova univerzita v Budapešti - dr. Márk Péter Molnár, partner, Ideas & Solutions, vedoucí výzkumu, Korvínova univerzita v Budapešti

Co je hlavním cílem vaší pacientské organizace  / Vás jako zástupce pacientů?

Co je hlavním cílem vaší pacientské organizace / Vás jako zástupce pacientů?

Zde naleznete detailnější vyjádření obhájců práv pacientů ze zemí střední a východní Evropy

Jaké jsou největší výzvy v rámci obhajování zájmů vaší skupiny pacientů?

Jaké jsou největší výzvy v rámci obhajování zájmů vaší skupiny pacientů?

Zde naleznete detailnější vyjádření obhájců práv pacientů ze zemí střední a východní Evropy

Z vašeho pohledu: Je nasloucháno hlasu pacientů?

Z vašeho pohledu: Je nasloucháno hlasu pacientů?

Zde naleznete detailnější vyjádření obhájců práv pacientů ze zemí střední a východní Evropy

Co od ostatních zainteresovaných stran očekáváte?

Co od ostatních zainteresovaných stran očekáváte?

Zde naleznete detailnější vyjádření obhájců práv pacientů ze zemí střední a východní Evropy

Jak vás mohou podpořit farmaceutické společnosti?

Jak vás mohou podpořit farmaceutické společnosti?

Zde naleznete detailnější vyjádření obhájců práv pacientů ze zemí střední a východní Evropy

Co si odnášíte z dnešního setkání?

Co si odnášíte z dnešního setkání?

Zde naleznete detailnější vyjádření obhájců práv pacientů ze zemí střední a východní Evropy

Mapování zúčastněných osob a řízení zúčastněných osob pro zástupce pacientů

Mapování zúčastněných osob a řízení zúčastněných osob pro zástupce pacientů

Znalost důležitých zúčastněných osob v systémech zdravotnictví je klíčem k úspěchu. V tomto krátkém videu najdete bližší informace o strukturovaném přístupu k řízení zúčastněných osob ve zdravotnictví

Jak mohou zástupci pacientských organizací vést konstruktivní dialog s autoritami

Jak mohou zástupci pacientských organizací vést konstruktivní dialog s autoritami

Zástupci pacientů a skupiny hájící práva pacientů sehrávají stále významnější roli v rozhodovacím procesu vlád, orgánů zdravotní péče a nemocenských pojišťoven v oblasti zdravotní péče. Osoby s rozhodovací pravomocí věnují stále více pozornosti pacientským organizacím a postojům, kterými tyto skupiny přispívají k debatě o zdravotním systému.