Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..
Poslání Střediska Janssen Advocacy Center

Poslání Střediska Janssen Advocacy Center

POSLÁNÍ STŘEDISKA JANSSEN ADVOCACY CENTER

POSLÁNÍ STŘEDISKA JANSSEN ADVOCACY CENTER

Ve společnosti Janssen věříme, že vytvoření prostředí udržitelné zdravotní péče je společnou odpovědností všech zúčastněných stran. Pacienti, pracovníci ve zdravotnictví, tvůrci politik, plátci a průmysl by měli úzce spolupracovat, aby bylo zajištěno, že naše systémy zdravotní péče poskytují možnosti, které jsou pro pacienty nejlepší.