POSLÁNÍ STŘEDISKA JANSSEN ADVOCACY CENTER

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Ve společnosti Janssen věříme, že vytvoření prostředí udržitelné zdravotní péče je společnou odpovědností všech zúčastněných stran.
Pacienti, pracovníci ve zdravotnictví, tvůrci politik, plátci a průmysl by měli úzce spolupracovat, aby bylo zajištěno, že naše systémy zdravotní péče poskytují možnosti, které jsou pro pacienty nejlepší.

Uznáváme a vítáme skutečnost, že občané se chopili aktivní role, což zaručuje, že hlas pacienta je vyslyšen, chápán a zohledněn.
Jako zodpovědný partner chceme podporovat organizace pacientů a zástupce pacientů a napomáhat jim, aby se stali více uvědomělými a informovanými zainteresovanými činiteli.

Přesvědčení, že znalosti mohou pomoci naší společnosti, podnítilo vznik střediska Janssen4Patients/Advocacy Center. Činnost střediska Advocacy Center je určena pro zástupce pacientů a respektuje jejich postřehy a zkušenosti. Doufáme, že napomůže současným a také budoucím zástupcům pacientů jako odborníkům při zastupování jejich potřeb.

Obětavost organizací a zástupců pacientů považujeme za velmi inspirující a budeme i nadále pacienty podporovat prostřednictvím jejich poradních skupin.

Zobrazit více