4. SETKÁNÍ NETWORK4HEALTH PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Ve snaze pokračovat v úspěšném partnerství s organizacemi pacientů uspořádala společnost Janssen ve dnech 8.-9. listopadu  v Záhřebu 4. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy. Setkání se zúčastnili zástupci významných organizací ochránců práv pacientů z celého regionu střední a východní Evropy (Polsko, Česká republika, Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina a Makedonie), kteří se zabývají bojem proti rakovině krve. Dynamický pořad jednání dvoudenní schůzky byl navržen v úzké spolupráci s ochránci práv pacientů, kteří působí v síti střední a východní Evropy pro hematologii a v týmu Janssen Patient Engagament pod vedením Vlatky Radićové

Vedle neproduktových přednášek o chorobách mnohočetného myelomu a chronické lymfocytární leukémie, které přednesl odborný lékař, se dostalo velmi kladného přijetí i školení v oblasti farmakovigilance o významu bezpečnosti a farmakovigilačních procesů. 

Setkání bylo zaměřeno na vzdělávání zástupců pacientských organizací a v jeho rámci bylo realizováno školení odborníků na komunikaci. Katarzyna Fabjaniak a Grzegorz Szczepanski ze společnosti Hill+Knowlton Strategies jsou školitelé s rozsáhlými znalostmi, kterým se podařilo předat své zkušenosti smysluplným teoretickým a praktickým způsobem. Školení úspěšně obohatilo odborné znalosti ochránců práv pacientů a bylo realizováno interaktivně a v jeho rámci bylo zajištěno, aby se účastníci podělili o své poznatky a úspěšné kampaně, které pořádají ve všech zemích. Prezentace a diskuse o různých aktivitách a přístupech k ochraně práv byly pro účastníky velmi přínosné. Rovněž jsme se dohodli, že vytvoříme relevantní školicí materiály ke komunikačním dovednostem, které budou zveřejněny na stránkách www.janssen4patients.com a budou tak k dispozici širšímu publiku.    

Ochránci práv pacientů trávili svůj čas smysluplně diskusemi na relevantní témata a spolupracovali s cílem podpořit optimální a efektivní zdravotní péči dostupnou pro pacienty v nouzi.  Seminář „Význam dat přeměněných na pádné argumenty“, který moderovali odborníci z oblasti ekonomie zdravotnictví, se proto zaměřil na prozkoumání příležitostí pro spolupráci v celém regionu a zajištění toho, aby mohl hlas pacienta zaznít v projektu v jeho co nejranější fázi. Bylo dosaženo konsensu ohledně potřeby srovnatelných údajů o zdravotní péči mezi jednotlivými zeměmi obohacených o úhel pohledu pacienta. 

Setkání CEE Network4Health nám ve společnosti Janssen poskytlo další inspirativní příležitost k tomu, abychom zkontrolovali pokrok, kterého jsme dosáhli v našich činnostech a projektech zaměřených na podporu pacientů a shromáždili přínosné postřehy a nápady pacientů pro jejich další rozvíjení.  

Ve společnosti Janssen jsme hrdí na tuto iniciativu a na tuto platformu pro navazování vztahů a budování znalostí pro společenství ochránců práv pacientů ze zemí střední a východní Evropy a máme ambice podporovat jejich úsilí i v budoucnu. 

CZ AC Network4Health
Zobrazit více