5. setkání zástupců sítě Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

S cílem pokračovat v podpoře pacientských organizací v oblasti hematoonkologie a v budování jejich úzké regionální spolupráce, uspořádala společnost Janssen v Bukurešti již 5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy.

Společnost Janssen pokračuje v úspěšném partnerství s organizacemi pacientů a ve dnech 30.–31. května 2019 uspořádala v Bukurešti 5. setkání zástupců sítě Network4Health pro region střední a východní Evropy. Setkání se zúčastnili zástupci významných organizací ochránců práv pacientů z celého regionu střední a východní Evropy (z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Severní Makedonie, Polska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska), kteří aktivně bojují za práva pacientů bojujících s rakovinou krve. Dynamický program jednání dvoudenního setkání byl navržen v úzké spolupráci týmu Janssen s ochránci práv pacientů působících v regionu střední a východní Evropy v oboru hematologie.

Ochránci práv pacientů trávili svůj čas diskusemi o souvisejících tématech a efektivní spoluprací s cílem podpořit optimální a účinnou zdravotní péči dostupnou pro pacienty v nouzi. Workshop s názvem „Vyhodnocení dat přístupu zaměřeného na hodnotu pacienta a zdravotní výsledky” vedený doktorem Jakubem Gierczyńskim (PL) vedl k prohloubení znalostí o politice zdravotní péče a potřeb v regionu střední a východní Evropy. Druhý den setkání byl věnován diskuzi o předběžných výsledcích projektu založeného na předchozí iniciativě pacientů. Projekt se zabývá příležitostmi spolupráce v rámci celého regionu a snaží se o zahrnutí názoru pacientů do projektu v co nejranější fázi. Diskuze zástupců pacientů s odborníky, Dr. Markem Molnarem (HU) a Norou Pall, přinesla hlubší porozumění předběžné zprávy týkající se srovnatelných údajů o zdravotní péči v jednotlivých zemích obohacených o perspektivu pacientů. Projekt Analýza rozdílů v regionu střední a východní Evropy v oboru hematologie (se zaměřením na CLL a MM) a jeho předběžné výsledky, jež byly představeny, jsou považovány za smysluplný nástroj pro ochranu práv pacientů, který poskytuje skutečný obraz o stavu zdravotní péče v našem regionu a nastiňuje potřebu dalších kroků ze strany klíčových partnerů.

My, společnost Janssen, jsme hrdí na tuto platformu, jež poskytuje příležitost pro vytváření sítí a předávání znalostí mezi ochránci práv pacientů ze zemí střední a východní Evropy, a budeme i nadále pozorně sledovat myšlenky a nápady vycházející ze závazku společnosti Janssen k řešení nenaplněných potřeb pacientů.

5. setkání Network4Health pro region střední a východní Evropy, Bukurešť 30.–31. května

Zobrazit více