CEE, Střední a východní Evropa: PROČ NA INFORMOVANOSTI ZÁLEŽÍ?

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Společnost Janssen se stala partnerskou organizací Druhého mezinárodního kongresu o posilování postavení pacientů také proto, aby zahájila diskuzi o důležitosti informování a podpory pacientů při onemocnění. Proběhly zde panelová diskuze s tématy  Informovanost, partnerství, porozumění. Jak profesionalizovat kompetence pacientů na individuální a systematické úrovni? Jak zřídit síť spolupráce na lokální úrovni a ve střední a východní Evropě?

Janssen 4 Patients

Debatu zahájila svou přednáškou paní Vlatka Radić (z oddělení Posilování postavení a obhajování pacientů ve střední a východní Evropě ze společnosti Janssen), která zdůraznila význam informovatnosti pacientů pro lepší zvládání onemocnění. Pacienti potřebují spolehlivé informace, aby se stali informovanějšími zúčastněnými stranami, dbali o svůj nejlepší zájem a byli lepšími partnery lékařům.

Dále zdůraznila, že obhájci práv a zájmů pacientů musí být vybaveni příslušnými znalostmi, které jim při prosazování lepších systémových řešení pomohou vystupovat jako rovnocenní partneři při jednání s ostatními zainteresovanými stranami.

„Ve společnosti Janssen již několik desetiletí usilujeme o to, abychom zlepšili kvalitu života pacientů, podpořili zlepšování diagnostiky, proces léčby a péči o pacienty. Tyto hodnoty jsou odvozeny z našeho kréda, které určuje směr veškeré naší práce. Iniciativa JANSSEN 4 PATIENTS je reakcí na současné potřeby pacientů, včetně jejich požadavků na informovanost, které se týkají nejen terapeutických oblastí, ale i komplexnosti systémů zdravotní péče.”

PROTOŽE NA INFORMOVANOSTI ZÁLEŽÍ

Dále se představili zástupci organizací pacientů z regionu střední a východní Evropy. Mezi nimi Wojciech Wiśniewski, mluvčí onkologické nadace Alivia (Polsko), Mira Armour, MijelomCRO (Chorvatsko), Jana Pelouchova, Diagnóza leukemie (Česká republika)

Všichni přednášející přikládali zásadní význam informovanosti a podpory při onemocnění. Dobře informovaný pacient dokáže lépe spolupracovat s lékařem, dodržuje důsledněji pokyny, a tedy i lépe zvládá průběh onemocnění. To je obzvláště důležité u onemocnění jako např. schizofrenie, kdy informovanost pacienta má zásadní dopad na jeho sebekázeň a účinnost terapie. Totéž platí u pacientů s rakovinou, kteří mají obvykle vážné obavy ze své nemoci i z léčby. Dále zástupci pacientských organizací zdůraznili, že schopnost orientovat se ve složitém systému zdravotní péče je stále důležitějším prvkem při zvládání onemocnění.

Úloha pacienta ve zdravotnickém systému je stále důležitější.

Panelovou diskuzi shrnul Marek Posobkiewicz, ministr a hlavní hygienik, který uvedl své zkušenosti se spoluprací s pacientskými organizacemi a připustil, že jejich role v systému zdravotní péče má stále rostoucí význam.

Zobrazit více