Zlepšování ochrany práv a zájmů pacientů jako priorita v agendě společnosti Janssen Slovakia

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Dne 30. května 2018 uspořádala společnost Janssen Slovakia jednodenní workshop pod názvem „Cesta léčiv ke slovenskému pacientovi.” Tento workshop efektivně navazoval na zahájení činnosti střediska Janssen4Patients Advocacy Center.

Hlavním účelem tohoto workshopu bylo shromáždit  skupiny na ochranu práv a zájmů pacientů v terapeutických oblastech společnosti Janssen a předat jim informace o vstupu léčiv na slovenský trh.  Protože informace tohoto druhu jsou pro většinu pacientských organizací nové, bylo cílem tohoto prvního workshopu poskytnut přehled o tomto procesu na Slovensku a uvést příklady osvědčených postupů z dalších evropských zemí. Workshopu se zúčastnilo třináct účastníků z jedenácti skupin na ochranu zájmů a práv pacientů.

V první části tohoto workshopu o vlastní cestě léčiv přednášeli právnička a zástupkyně sdružení pacientů s hematologickými maligními problémy Dr. Katarína Fedorová a konzultant pro Ideas & Solutions Dr. Márk Péter Molnár z Budapešti.  Cesta léčiv začíná registrací léčiva u EMA (Evropská léková agentura), pokračuje registrací u národních orgánů a končí získáním úhrady. Dr. Márk Molnár představil cenné postřehy o procesu přístupu z jiných evropských zemí a v příslušných případech uvedl příklady zapojování a ovlivňování organizacemi na ochranu zájmů a práv pacienta.

Odpoledne workshop pokračoval praktickou částí. Zástupci pacientů byly vyzváni ke spolupráci ve skupinách. Jejich úkolem bylo připravit plán pomoci pacientovi, který čeká na úhradu léčby individuálně / případ od případu z hlediska pacientské organizace, pokud jeho ošetřující lékař podá žádost o úhradu formou případ od případu (Case by Case).

Účastníci při workshopu oceňovali přátelskou a otevřenou atmosféru. Vysoce hodnotili profesionální přístup přednášejících, u kterých oceňovali především to, jakým způsobem dokázali toto složité téma podat laickému publiku.

Bratislava, 6. června 2018

Zobrazit více