Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..
Co je to hodnocení zdravotnických technologií (HTA)?

Co je to hodnocení zdravotnických technologií (HTA)?

Hodnocení zdravotnických technologií (HTA) je mezioborová činnost zaměřená na hodnocení nových zdravotnických technologií. Mezi metody, které HTA zahrnuje patří:
  1. systematické hodnocení, srovnávající přínos farmaceutických výrobků a dalších zdravotnických technologií;
  2. cenová a úhradová regulace, která má dopad na veřejné i soukromé plátce a
  3. proces, při kterém se rozhoduje o zařazení či nezařazení dané zdravotnické technologie na oficiální seznam zdravotnických prostředků, a rovněž o správě seznamu zdravotnických prostředků.
HTA je prostředkem podpory rozhodování při tvorbě úhradové strategie.
Pokud ekonomie ve zdravotnictví a výzkum výsledků (HEOR) poskytuje potřebnou podporu fungování procesů pro vstup na trh (MA) a politických strategií (PO), má hodnocení zdravotnických technologií (HTA) zásadní vliv na zajištění efektivity úhradové strategie. HTA je tedy z pohledu strategie stejně důležité, jako je ekonomie ve zdravotnictví a výsledky výzkumu. Nebo ještě více, vzhledem k jeho propojení s politikou zdravotnictví tvoří HTA jádro každého rozhodnutí v oblasti zdravotní péče. To znamená, že HTA je zakotveno do komplexního rozhodovacího procesu, který závisí i na politických zástupcích.
HTA může být hnacím motorem zlepšení, pokud jde o efektivitu, transparentnost a odpovědnost, ale pouze pokud se projeví do současných systémů HTA
Úspěšné systémy HTA sledují jasné strategické cíle, berou v úvahu institucionální kontext a jsou řádně implementovány. HTA poskytuje celou řadu strategických cílů, které pokud se projeví do současných systémů HTA, mohou minimalizovat „náklady na příležitosti“, které společnost má:
  • Poskytnutí podpory osobám s rozhodovací pravomocí v oblasti zdravotní péče, aby lépe rozhodovaly;
  • Pochopení přidaného klinického přínosu a přidaných nákladů na nové zdravotnické technologie;
  • Zvýšení efektivity alokací v systémech financování z veřejných prostředků, pro něž je příznačná nedostatečnost zdrojů;
  • Zvýšení transparentnosti a odpovědnosti v rozhodovacím procesu ve zdravotnictví.

PHCZ/CORP/0318/0001c