Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..
Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Dávid Dankó, Ph.D

Výkonný ředitel, Ideas & Solutions (I&S)

MUDr. Márk Péter Molnár, Ph.D

Vedoucí výzkumu, Korvínova univerzita v Budapešti, Institut pro řízení, Budapešť Partner, Ideas & Solutions, Budapešť
  Zdroje
  1. Free Dictionary organizace Farlex. Dostupný na adrese: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/clinical+benefit.
  2. Leelahavarong P., Budget impact analysis. J Med Assoc Thai., 2014. 97(5): s. 65-71.
  3. NCI Dictionary. Dostupný na adrese: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=346519.
  4. Ann Single, et al., HTAi consumer and patient glossary - A beginner’s guide to words used in health technology assessment. Health Technology Assessment International, 2009.
  5. WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, Annex 8 - Guidance on the selection of comparator pharmaceutical products for equivalence assessment of interchangeable multisource (generic) products. Forty-ninth report: s. 185-189.
  #6        Slovník Merriam-Webster. Dostupný na adreese: http://www.merriam-webster.com/dictionary/co-payment.
  7          Business Dictionary.
  - 8 -      Roy Brouwer and Stavros Georgiou, Economic evaluation - Chapter 12. World Health Organization, 2012: s. 429-459.
  1. Health lawyers. Klasifikační systém DRG. Dostupný na adrese: https://www.healthlawyers.org/hlresources/Health%20Law%20Wiki/Diagnosis-related%20group%20(DRG).aspx.
  2. Investopedia. Direct cost; Dostupný na adrese: http://www.investopedia.com/terms/d/directcost.asp.
  3. Academy of Managed Care Pharmacy. Formulary Management 2009; Dostupný na adrese: http://www.amcp.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=9298.
  4. FDA. Generic Drug Facts. Dostupný na adrese: https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/understandinggenericdrugs/ucm167991.htm.
  5. Definitions.net. Dostupný na adrese: http://www.definitions.net/definition/health%20expenditures.
  6. Free Dictionary organizace Farlex. Health care system. Dostupný na adrese: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/health+care+system.
  7. European Medicines Agency, Innovative drug development approaches. 2007 (Final report).
  8. OECD. Očekávaná délka života při narození. Dostupný na adrese: https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm.
  9. OECD. Farmaceutické výrobky. Dostupný na adrese: https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm.
  10. National Cancer Institute Dictionary. Celkové přežití. Dostupný na adrese: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=655245.
  11. The Free Dictionary organizace Farlex. payer. Dostupný na adrese: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/payer.
  12. Oliver-Baxter J. et al, Primary health care funding models. PHCRIS Research Roundup, 2013(33).
  13. NIH National Cancer Institute Doba přežití bez progrese. Dostupný na adrese: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=44782.
  14. PNHP. Health Care Systems - Four Basic Models. Dostupný na adrese: http://www.pnhp.org/single_payer_resources/health_care_systems_four_basic_models.php.
  15. Dictionary, B. Stakeholder. Dostupný na adrese: http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html.
  16. Free Dictionary organizace Farlex. Čekací listina. Dostupný na adrese: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/waiting+list.

  PHCZ/CORP/0218/0027