Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..
Úloha HTA v přístupu k inovacím

Úloha HTA v přístupu k inovacím

Proces, na jehož základě se vytváří úhradová strategie závisí na výsledcích, které odhalí systém HTA. Jinými slovy, HTA poskytuje podporu rozhodování při tvorbě úhradové strategie.

Vzhledem k tomu, že úhradová strategie:
  • se přímo dotýká pacientů, lékařů a nemocnic;
  • je propojena sdalšími oblastmi zdravotní péče a farmaceutické politiky a
  • závisí na procesu inovací ve zdravotnictví,
nebylo by možné mluvit o úloze, kterou sehrává HTA v inovačním procesu, aniž by byly zohledněny prvky, které ovlivňují úhradovou strategii.
Jinými slovy, úloha HTA je v inovačním procesu dána:
  • skutečností, že efektivní proces HTA eliminuje nepodložená cenová a úhradová rozhodnutí; tento proces usnadňuje propojení cenových a úhradových rozhodnutí s objektivními kritérii: přidělování odpovědností institucím a jednotlivcům, stanovení termínů v rámci cenového a úhradového procesu;
  • skutečností, že výsledky systému HTA jakmile jsou zveřejněny, mohou zajistit transparentnost, díky které jsou informace dostupnější a vysledovatelnější;
  • efektivitou, díky níž mohou systémy HTA usnadnit standardizaci procesu, kterým se stanoví ceny a ú
A navíc, HTA může ovlivňovat jakoukoli jinou část systému zdravotnictví
HTA poskytuje prostředky a techniky, jimiž vzniká lék a realizuje se zdravotní péče, společně se zdravotnickými zákroky. Vzhledem k tomu, že HTA se dotýká všech úrovní systému zdravotnictví je zřejmé, že je HTA motorem změny nebo lépe řečeno, je nezbytné pro inovace ve zdravotnictví. 

PHCZ/CORP/0318/0001d