Získejte informace o CLL

Možná jste byli v šoku, když Vám poprvé diagnostikovali chronickou lymfocytární leukemii (CLL). Pravděpodobně máte určité otázky a obavy. Našim cílem je poskytnout Vám o tomto onemocnění základní informace a říct Vám co od něj můžete očekávat. Jste to právě Vy, kteří mají při léčbě významnou úlohu, proto je důležité, abyste cítili, že jste o Vaši léčbě podrobně informovaní a rozumíte všem krokům, které budou následovat.