Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..

Získejte informace o CLL

Možná jste byli v šoku, když Vám poprvé diagnostikovali chronickou lymfocytární leukemii (CLL). Pravděpodobně máte určité otázky a obavy. Našim cílem je poskytnout Vám o tomto onemocnění základní informace a říct Vám co od něj můžete očekávat. Jste to právě Vy, kteří mají při léčbě významnou úlohu, proto je důležité, abyste cítili, že jste o Vaši léčbě podrobně informovaní a rozumíte všem krokům, které budou následovat.
Co je to leukemie?

Co je to leukemie?

Leukemie je nádorové onemocnění kostní dřeně a krve, které způsobuje zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek¹.

Co je to CLL?

Co je to CLL?

CLL je nejčastější typ leukemie v západním světě a obvykle postihuje víc mužů než žen².

Známky a klinické příznaky

Známky a klinické příznaky

Příznaky CLL se obvykle rozvíjejí postupně. V časném stadiu má CLL často jen malý vliv na pacientovu pohodu.

Příčiny a rizikové faktory

Příčiny a rizikové faktory

Příčina CLL není zcela známa. V posledních letech ale mnoho vědců věnovalo své úsilí ke studiu a bližšímu porozumění CLL.

Stručný slovníček pojmů

Stručný slovníček pojmů

Stručný slovníček pojmů