Příčiny a rizikové faktory

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Příčina CLL není zcela známa. V posledních letech ale mnoho vědců věnovalo své úsilí ke studiu a bližšímu porozumění CLL.

Četné studie nám umožnily pochopit některé poškozené biologické mechanismy, které způsobují, že se lymfocyty při CLL nekontrolovatelně množí a přežívají déle. Dnes je známo, že některé faktory, zejména některé genetické změny, přispívají k tomu, že lymfocyty žijí déle a dělí se bez toho, aby pro to byl "správný" důvod. Existuje řada faktorů, které mohou zvýšit riziko rozvoje tohoto onemocnění:

CZ_CLL_disease_01_D

● Věk. Riziko vzniku CLL se zvyšuje s věkem. Většina lidí s CLL je starší 60 let. V populaci mladší 40 let je CLL vzácná. Výskyt onemocnění roste z méně než jednoho případu na 100 000 obyvatel ve věku 40 až 44 let na více než 30 případům na 100 000 obyvatel ve věku 80 let a více. U straších pacientů je tendence k horším výsledkům, protože jim bývá diagnostikována agresivnější forma CLL a nejsou schopni snášet léčbu a příznaky onemocnění.
● Pohlaví. CLL je častější u mužů než u žen.
● Rodinná anamnéza. Většina lidí s CLL nemá toto onemocnění v rodině. U příbuzných první linie pacientů s CLL je čtyřikrát vyšší pravděpodobnost vzniku CLL než u lidí, kteří nemají příbuzné první linie s tímto onemocněním. Nicméně riziko je i tak malé. Například u 60-letého sourozence nebo potomka někoho s CLL bude pravděpodobnost výskytu onemocnění tři až čtyři případy na 10 000 obyvatel, zatímco u 60-letého člověka bez tohoto onemocnění v anamnéze to bude jeden případ na 10 000 obyvatel.
● Co se týká etnika, CLL je nejčastější u lidí evropského původu.

Zobrazit více