Život s chonickou lymfocytární leukemií: Můj život se jako zázrakem změnil - Příběh pacienta

Podívěte se na video, ve kterém pacient a jeho rodina hovoří o tom, jak bojují s nemocí tím, že se nesoustředí na ni, ale na fakt, že se jeho stav zlepšuje. 

CP-72418